Publikácia: Máme svoj film!

Petra Hanáková: Máme svoj film! Slovenská filmová kultúra a propaganda 1939 – 1945 (SFÚ, Bratislava, 2024, 424 strán)

Publikácia Máme svoj film! je prvou samostatnou monografiou venovanou filmovej kultúre v období vojnovej Slovenskej republiky. Nejde však o klasické dejiny filmu v období rokov 1939 – 1945, jednak preto, lebo v týchto rokoch sa podarilo vyprodukovať, dokončiť a uviesť do kín len jeden celovečerný slovenský film – propagandistický kompilačný dokument Od Tatier po Azovské more, jednak preto, že Petra Hanáková si pre knihu zvolila kontextuálnejší a prierezovejší prístup viacerých prípadových štúdií. V samostatných kapitolách sa venuje dvom výrazným osobnostiam filmovej kultúry – riaditeľovi spoločnosti Nástup Pavlovi Čambalovi a filmovému redaktorovi Ivanovi Kovačevičovi. Mapuje však aj protičeské nálady v prostredí kinárov, výrobu týždenníkov, distribúciu nemeckých filmov, katolícku cenzúru v oblasti filmu či obrat vo filmovej distribúcii po vypuknutí SNP. Takisto sa venuje aj nerealizovanému, resp. nedokončenému filmovému projektu z roku 1944, Hanka sa vydáva. Unikátnu monografiu sprevádza bohatá obrazová dokumentácia (dokumentárne fotografie a fotografie z filmov, filmové plagáty, fotogramy), ale aj množstvo archívnych textových dokumentov – zápisnice, žiadosti, správy, inzeráty, novinové články či osobné svedectvá.

Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

70. MFF Oberhausen

Od jeho vzniku v roku 1954 charakterizuje festival v Oberhausene nielen prvotné edukatívne (cesta k vzdelaniu) a politické – povedané s Brankom „aktívne koexistenčné“ – ľavicové nastavenie (cesta k susedom), ale aj ďalšie postoje, manifestácie či konfrontácie, ktoré mu pravidelne prinášajú nové označenia a výčitky. Najprv „červený“ festival sa na začiatku 60. rokov stal tribúnou mladých proti prežitému kinu otcov. Čelil útokom katolíckej cirkvi, zmenil sa na miesto odporu voči prejavom mocenského obmedzovania slobody tvorby. A postpandemická súčasnosť ho stavia opäť pred nové hrozby. Nejde len o ďalšiu nálepku, keď sa pre svoj prejav solidarity Izraelu po útoku Hamásu zo 7. októbra 2023 stal festivalom „sionistickým“ a časť tvorcov i distribútorov sa preto odhlásila z programu. Podľa riaditeľa festivalu Larsa Henrika Gassa ide o signál ďalekosiahlejšej krízy kultúrnych podujatí. Formát nielen tohto západonemeckého festivalu, ktorý sa zrodil zo skúsenosti svetových vojen a fašizmu, čelí opäť tlaku. Ako sám v pripomenul, mosty ani cesty k susedom už nemajú prednosť. Vníma odklon od podujatí ako platforiem otvoreného myslenia, dialógu a sebareflexie, kde sa diskutovalo predovšetkým o rôznosti umenia, autorstva, estetických názorov. Smerujeme k akciám určeným len pre „svojich“ (cancel culture), kde si potvrdíme pohľad na svet, resp. na „mclarenovských“ susedov. Aj pre tieto otázky sa jedným z najnavštevovanejších a názorovo najostrejších podujatí festivalu stali konferencia a séria diskusií pod názvom...
Zobraziť všetky články
This site is registered on wpml.org as a development site.