Creative Europe Desk Slovensko informuje

Výkonná agentúra EACEA zverejnila výsledky podpornej schémy EACEA/27/2018, Automatická podpora kinodistribúcie. Slovenské spoločnosti získali celkovú podporu vo výške 307 127,90 eur (z toho ASFK 31 250,– eur, Cinemart SK 57 818,20 eur, Continental film 147 000,– eur, Film Europe 25 761,70 eur a Magic Box Slovakia 45 298,– eur). Gratulujeme!

Európska komisia a Výkonná agentúra predstavili opatrenia, ktorých cieľom je zmierniť následky epidemiologickej situácie v sektore, ktorý pokrýva program Kreatívna Európa. V krátkom čase budú zverejnené dve úplne nové výzvy, ktoré majú pomôcť spoločnostiam a umelcom preklenúť kritické obdobie. Zároveň komisia plánuje zaviesť množstvo zmien v rámci už existujúcich výziev: budú sa flexibilne posúvať dátumy uzávierok a podávania záverečných správ, zavedú sa pružnejšie pravidlá, súvisiace so zmenami v už podporených projektoch (napríklad prechod na online formát v prípade tréningov) a v rozpočtoch. Komisia a EACEA budú o zmenách informovať na svojich webových stránkach, ale aj priamo spoločnosti, ktoré už majú uzatvorené zmluvy. 

V dôsledku opatrení EK sa posunula uzávierka schémy EACEA/23/2019, Podpora online distribúcie (pôvodná uzávierka 7. 4. 2020 je posunutá na 5. 5. 2020). V jej rámci sú prípustné tri aktivity:

Akcia 1: Podpora propagácie, marketingu, brandingu existujúcich VoD platforiem.
Akcie ako digitálna propagácia, marketing, branding, vývoj nových ponúk existujúcimi VoD platformami, ktoré ponúkajú väčšinu európskych filmov. Cieľom tejto akcie je zlepšiť viditeľnosť, objaviteľnosť a rozšírenie celosvetového publika európskych audiovizuálnych diel.

Akcia 2: Cezhraničná spolupráca medzi európskymi VoD platformami. Podpora spolupráce medzi existujúcimi VoD platformami s cieľom zvýšiť kvalitu a konkurencieschopnosť európskych VoD služieb a zlepšiť tak viditeľnosť európskych audiovizuálnych diel a rozšíriť ich publikum. Spoločné projekty by mali viesť k deleniu nákladov na technologický rozvoj, kurátorskú činnosť, kolektívnu inteligenciu a pod.

Akcia 3: Podpora inovatívnych stratégií distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel.Podpora inovatívnych stratégií distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel so zameraním na vývoj nových obchodných modelov alebo nástrojov s cieľom zvýšiť potenciál publika európskych audiovizuálnych diel (hraných, animovaných alebo dokumentárnych filmov vrátane celovečerných filmov, TV filmov a seriálov).

Výzva EACEA/26/2019, Podpora festivalov (pôvodný dátum druhej uzávierky 23. 4. 2020 je posunutý na 21. 5. 2020) – pre jednotlivé festivaly, ktoré sa začínajú v čase od 30. novembra 2020 do 30. apríla 2021, a pre siete festivalov.

Podpora európskych sietí festivalov je novinkou v podprograme MEDIA, podmienky sú nasledovné:
Žiadateľmi môžu byť európske siete skladajúce sa z koordinátora a minimálne 3 členov, ktorí sídlia v rôznych krajinách MEDIA.
Dôležitými prvkami žiadosti sú koordinácia siete a činnosti vedúce k udržateľnému štruktúrovanému rozvoju (spoločné akcie, spoločné informácie a know-how, komunikácia medzi členmi siete). Pre jednotlivé festivaly v sieti sú podmienky rovnaké ako v prípade podpory individuálnych festivalov, ale podpora môže byť do výšky 80 % z celkových nákladov a do výšky 30 000,– eur pre jednotlivých členov siete.

V máji sú aj uzávierky ďalších troch schém (zatiaľ nezmenené): 12. mája je druhá uzávierka výzvy EACEA/17/2019, Podpora vývoja jednotlivých projektov, 14. mája druhá uzávierka výzvy EACEA/20/2019, Podpora TV vysielania, a 28. mája uzávierka výzvy EACEA/24/2019, Podpora sietí kín. Podmienky v prvých dvoch ostávajú nezmenené, v schéme Podpora sietí kín sú niektoré zmeny (napríklad v minimálnom počte divákov za rok na kino), ale vzhľadom na situáciu, keď sú kiná jednou z oblastí najviac postihnutých pandémiou, je predpoklad, že sa podmienky budú meniť tak, aby sa prispôsobili aktuálnej situácii.

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Katarína Krnáčová

Katarína Krnáčová

Spomínate si na kreovanie legislatívy o Audiovizuálnom fonde? Ako prebiehalo?  Legislatíva, ktorá napokon v roku 2008 vyústila do prijatia zákona o Audiovizuálnom fonde, sa postupne formovala vyše osemnásť rokov. Prvý návrh na zriadenie filmového fondu totiž predstavilo profesijné združenie filmárov ešte v roku 1990. Potom vznikol štátny fond kultúry Pro Slovakia a v roku 2002 NR SR schválila prvý zákon o Audiovizuálnom fonde. Ten však po zásahu prezidenta Schustera napokon skončil v parlamentnom archíve. Neskôr ministerstvo kultúry zriadilo grantový program AudioVízia, ktorý bol akýmsi štátnym predskokanom verejnoprávneho AVF. Pred časom som túto prehistóriu spracoval do štúdie pre časopis Kino-Ikon aj s odvolaniami na množstvo dokumentov, ktoré som si počas tých 18 rokov zbieral. V roku 2006 prišiel minister kultúry Marek Maďarič, ktorý dal filmárom zelenú na to, aby pripravili argumenty a podklady pre začlenenie návrhu na vznik AVF do programového vyhlásenia vlády. Mal som to šťastie byť pri tom spolu s Ivanom Králikom, Patrikom Paššom, Marianom Urbanom, Petrom Dubeckým aj s ďalšími priateľmi a kolegami, ktorí potom odborne pripomienkovali aj návrh zákona o AVF. Ten napokon 5. 11. 2008 v parlamente prešiel výraznou väčšinou naprieč politickým spektrom, keď za zákon hlasovalo 122 zo 126 prítomných poslancov. Fond bol na svete a zavŕšil sa tak proces odštátnenia slovenskej kinematografie, ktorý sa začal ešte v roku 1990. Bolo vtedy...

Festivaly, ocenenia, prestíž a predátori

Predovšetkým tvorcovia nezávislých filmov, a zvlášť tých, ktoré nedosahujú celovečernú minutáž, totiž nemajú veľa iných možností, ako získať uznanie a dostať svoje diela k širšiemu publiku, než práve filmové festivaly. Úspech na prestížnych filmových podujatiach môže byť pre ďalšiu tvorbu zásadný aj pre tých a tie, čo tvoria autorské celovečerné filmy, ale na malom domácom trhu, akým je napríklad slovenský, nedokážu osloviť dostatočne širokú divácku verejnosť. Filmové ocenenia im neraz pomáhajú získať nielen prestíž a kredit vo filmárskej obci, ale aj koprodukčných partnerov či finančnú podporu na ďalšiu tvorbu. Lenže to, že po cenách a účasti na festivaloch, je neutíchajúci dopyt, môže podnecovať aj nie práve etické podnikateľské praktiky. Trh s márnivosťou, obchod s „prestížou“ Obchodovanie s túžbou po viditeľnosti a úspechu sa týka prakticky všetkých oblastí verejného života. Na Slovensku začalo kvitnúť už pred viac ako dvoma desaťročiami. Zakaždým stálo na podobnom biznis modeli: obchodníci napríklad nabádali podnikateľov, aby za poplatok zverejňovali informácie o svojich firmách v komerčných registroch a zároveň sa stávali ich (jedinými) odberateľmi, alebo cielili na samoľúbosť verejne činných osôb, umelcov či vedcov, keď im núkali, opäť za poplatok, zaradenie hesla s ich menom napríklad do encyklopédie Who is who na Slovensku. Čo na tom, že encyklopédiu...

Objednávka, experiment, zábava

V rubrike Z filmového archívu do digitálneho kina vám postupne predstavujeme kinematografické diela z Národného filmového archívu SFÚ, ktoré prešli procesom digitalizácie, sú dostupné vo formáte DCP (Digital Cinema Package), a teda ich možno premietať aj v digitálnych kinách. Poľnohospodársky film Miliardy kvapiek života, ktorý v normalizačných časoch nakrútil Milan Černák, je formálnym vrcholom objednávkového „žánru“. V prvej polovici 70. rokov minulého storočia vzniklo napriek normalizácii viacero pozoruhodných krátkych filmov. Sú medzi nimi aj širokouhlé farebné snímky nakrútené na štátnu objednávku. Po viacerých „prešľapoch“ z konca 60. rokov – čím myslím až príliš slobodný prístup k spracúvanej látke – mohol režisér Milan Černák, podobne ako viacerí iní tvorcovia, ktorých bolo treba „upratať“, nakrúcať len určitý typ filmov. Takto v roku 1974 vytvoril aj krátky film o zvyšovaní úrody prostredníctvom zavlažovania – Miliardy kvapiek života.  „Nikdy som nerobil poľnohospodárske filmy, ale prišlo obdobie, keď som ,za odmenu‘ dostával robiť filmy len o odpade, poľnohospodárstve a podobne (...) Takže som si povedal, že keď už mám robiť film o poľnohospodárstve, nech je taký, aký ešte nebol!“ povedal Milan Černák v rozhovore pre Film.sk v roku 2022. A skutočne, z vizuálneho hľadiska vytvoril v spolupráci s kameramanom Vladimírom Hollošom a s hlavným technológom kolibských filmových laboratórií Róbertom Hardonyim nevšedné dielko.  Filmový obraz sa v Miliardách kvapiek života podchvíľou rozdeľuje na dve, tri, ba až na deväť geometricky rovnakých častí, v ktorých sa zjavujú, ožívajú, chvejú...
Zobraziť všetky články
This site is registered on wpml.org as a development site.